Deskundigen Bedrijfsarts Emmen

Bedrijfsarts Emmen is in te schakelen voor uitvoering van adviesdiensten in het kader van verzuimmanagement, preventie en arbobeleid. Typerend voor onze dienstverlening is kwaliteit, betrouwbaarheid en deskundigheid. Door de wijze waarop wij onze dienstverlening georganiseerd hebben kunnen wij flexibel en snel schakelen in samenspraak met de opdrachtgever. Korte communicatielijnen, goede bereikbaarheid, heldere afspraken en nauwe samenwerking leiden tot duurzame resultaten in vitaliteits- en verzuimmanagement.

De specialisten van Bedrijfsarts Emmen zijn deskundigen die luisteren, analyseren, adviseren, richting geven en motiveren, zonder het stuur over te nemen.

Bedrijfsarts:

Als specialist in vitaliteit en verzuim, adviseert de bedrijfsarts vanuit zijn neutrale rol werkgever en werknemer bij complexe problematiek ihkv verzuim en preventie. Met zijn medische achtergrond, ruime kennis van bedrijfsprocessen en wettelijke kaders, is hij de professional op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Tijdens gesprekken observeert, analyseert, luistert en coacht de bedrijfsarts. Naast gerichte verzuimbegeleiding is hij tevens raadgever op het gebied van preventiebeleid, vitaliteit en geeft hij voorlichtingen/interne trainingen bij organisaties.

Arbo (basis)arts:

Met veel actuele kennis van medische problematiek, een analytisch vermogen en de kennis en kunde om te sturen/coachen is de basisarts een specialist op het gebied van verzuimbegeleiding. Onder supervisie van de bedrijfsarts voert zij zelfstandig spreekuren en adviseert de werkgever en werknemer in het kader van re-integratie en verzuim. Door haar ruime medische achtergrond is zij de aangewezen persoon bij meer complexe problematiek en/of langdurig verzuim. In samenwerking met de POB en Bedrijfsarts is zij een spil bij medische vraagstukken van werknemers/werkgevers en contactpersoon voor diverse behandelaren in de curatieve sector.

Praktijkondersteuners Bedrijfsarts (POB) (taakdelegatie):

Door de huidige wet- en regelgeving is het op korte termijn inplannen van zieke medewerkers een veelgehoorde vraag van opdrachtgevers. Onze POB’s zijn opgeleide deskundigen die luisteren, inventariseren en motiveren. Onder supervisie van de bedrijfsarts voeren zij spreekuren uit en geven advies aan werkgever en werknemer in het kader van re-integratie en verzuim. Het op deze wijze inrichten van onze organisatie  zorgt voor laagdrempeligheid met behoud van kwaliteit.  De bedrijfsarts kan zich hierdoor onder meer richten op complexe problematiek, voorlichting aan organisaties en preventie.

Medisch secretariaat:

Het medisch secretariaat staat graag voor u klaar via mail of per telefoon voor vragen over afspraken, wet- en regelgeving, preventie en verzuim en andere arbogerelateerde vragen of doorverwijzing naar de bedrijfsarts/POB. Efficiënt, vriendelijk en adequaat denken zij met u mee.

Bedrijfsarts/arts met bedrijfsgeneeskundige ambities gezocht!