Bedrijfsinformatie

AGB-code BIGregistratienummer
Agb Praktijk: 14-051217 29059816901
Agb Dienstverlener: 14-001729 Bankrekeningnummer
Kamer van koophandel NL35ABNA0501528148
74482602 Ten name van P.J. Veenstra te Noordsleen
Noord-Nederland
BTWnummer
NL859919183B01