Belangrijke informatie Corona en afspraken Bedrijfsarts Emmen

Emmen, mei 2020

Beste cliënten/klanten  van Bedrijfsarts Emmen,

Nu het aantal nieuwe besmettingen met het Covid19-Coronavirus wat lijkt te stagneren, willen wij voorzichtig de reguliere spreekuren weer op gaan pakken naast de huidige telefonische spreekuren.

Natuurlijk blijven we er alles aan doen de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarom treffen wij een aantal maatregelen. Deze zijn nodig voor zowel uw als onze veiligheid en gezondheid.

Onze belangrijkste uitgangspunten hierin zijn:

  • een veilige omgeving creëren voor zowel medewerker als cliënt
  • we hanteren te allen tijde de regels/adviezen van het RIVM, Ministerie van VWS en KNGF
  • op dit moment focussen we ons op noodzakelijke zorg
  • onze praktijkinrichting is aangepast aan de 1,5-meter richtlijn

De stoelen in de wachtkamer zijn op voldoende afstand van elkaar geplaatst. Gelieve plaats te nemen op één van deze stoelen.

Als u de praktijk binnenkomt verzoeken we u uw handen direct te desinfecteren. Desinfectie is beschikbaar in de wachtruimte.

Tevens zijn de toiletruimtes tijdelijk afgesloten, houd hier dus rekening mee wanneer u van huis vertrekt (we maken uitzonderingen indien noodzakelijk).

Wij verzoeken u gedurende uw gehele bezoek 1,5 meter afstand te waarborgen van onze personeelsleden en mogelijk overige bezoekers.

Houd u aan de algemene hygiënemaatregelen, zoals regelmatig handen wassen en niezen/hoesten in uw ellenboog. 

Alleen mensen met een afspraak mogen binnen komen. Kom op tijd en indien mogelijk kom alleen.

Ervaart u klachten als verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging (tot 38 graden) of koorts (vanaf 38 graden), dan verzoeken wij u om niet te komen. Uw spreekuur zal dan in de meeste gevallen omgezet worden naar een telefonisch spreekuur. Neemt u contact op met ons medisch secretariaat om te overleggen of bij twijfel via 0591-635185 of info@bedrijfsartsemmen.nl

Telefoon: Als u ons belt kan het zijn dat de wachttijd wat langer is dan u gewend bent. Wij zullen er alles aan doen om dit zo kort mogelijk te houden. U kunt ons altijd een e-mail sturen met vragen. Wij zullen er voor zorgen dat alle vragen binnen een werkdag beantwoord worden.

Wij houden alle ontwikkelingen bij en zullen wijzigingen in het beleid op onze website.

Veel sterkte voor iedereen met het volhouden van de maatregelen!

Met vriendelijke groeten,

Team Bedrijfsarts Emmen

NB

Indien u de afgelopen 2 weken COVID-19 heeft gehad en/of in thuisisolatie heeft gezeten, dan verzoeken wij u dit per direct te melden via de mail.

Indien er in de voorgaande 14 dagen contact is geweest met een COVID-19 besmet persoon dan kan de afspraak niet doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk door via de mail.