Bezoekersrichtlijnen in verband met Corona

Vanaf 26 juni 2021 zijn de richtlijnen voor bezoek aan Bedrijfsarts Emmen gewijzigd.

Onze belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • Een veilige omgeving creëren voor zowel medewerker als cliënt
  • Wij hanteren te allen tijde de regels/adviezen van het RIVM, Ministerie van VWS en KNGF
  • Onze praktijkinrichting is aangepast aan de 1,5 meter richtlijn.

Onze huidige richtlijnen voor bezoek:

  • Bij de ingang staan desinfectiezuilen, gelieve uw handen te ontsmetten bij aankomst en vertrek.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Indien u klachten ervaart als verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging (tot 38 graden) of koorts (vanaf 38 graden), dan verzoeken wij u om niet te komen. Ook indien er in de voorgaande 14 dagen contact is geweest met een COVID-19 besmet persoon dan kan de afspraak niet doorgaan. Uw spreekuur zal dan in de meeste gevallen omgezet worden naar een telefonisch spreekuur. Neemt u contact op met ons medisch secretariaat bij twijfel en om te overleggen wat de mogelijkheden zijn: 0591-635185 / info@bedrijfsartsemmen.nl

Indien u de afgelopen 2 weken COVID-19 heeft gehad en/of in thuisisolatie heeft gezeten, dan verzoeken wij u dit per direct te melden via de mail.

Wij houden alle ontwikkelingen bij en zullen wijzigingen in het beleid op onze website kenbaar maken.

Met vriendelijke groeten,

Team Bedrijfsarts Emmen

Bedrijfsarts/arts met bedrijfsgeneeskundige ambities gezocht!