WvP Service

Bedrijfsarts Emmen biedt extra Wet Verbetering Poortwachter ondersteuning aan opdrachtgevers die dit wensen. Met onze WvP service zorgen wij voor tijdige signaleringen en tips in het kader van adequate verzuimbegeleiding. Het eigen regie model blijft hierbij gewaarborgd, werkgever en werknemer nemen zelf de te zetten stappen in het kader van Wet Verbetering Poortwachter.

Verzuim in eigen regie

Wij zijn al jarenlang specialist in het ondersteunen van werkgevers en werknemers in het “eigen-regieverzuimmodel”. In het eigen regiemodel heeft de bedrijfsarts de rol van adviseur en coach. Dit betekent dat hij op basis van een gerichte adviesvraag van de werkgever of van de werknemer, adviezen geeft over inzetbaarheid en arbeidsmogelijkheden. Onze visie is dat duurzame resultaten in verzuimmanagement en inzetbaarheid worden bereikt door samenwerking, waarbij alle betrokken partijen vanuit hun eigen kader en verantwoordelijkheid, hun steentje bijdragen aan de gezamenlijke doelen: “Vitaliteit & Duurzame inzetbaarheid” , en “Schadelastbeheersing”.

Medische keuringen

Bedrijfsarts Emmen voert rijbewijskeuringen uit voor beroepschauffeurs. Dit betekent dat wij het keuringsverslag invullen van het CBR voor groot rijbewijs en van Kiwa voor de taxipas. Voor meer informatie, tarieven of het plannen van een afspraak kunt u contact opnemen met ons medisch secretariaat (info@bedrijfsartsemmen.nl / 0591-635185). Bij medische keuringen dient u volgende mee te […]
Kosten
  • Wij leveren medische beroepskeuringen voor zowel taxi, bus als het groot rijbewijs. De prijs hiervan bedraagt €70,00 inclusief BTW. 

Tijden
  • Op afspraak