Verzuim in eigen regie

Wij zijn al jarenlang specialist in het ondersteunen van werkgevers en werknemers in het “eigen-regieverzuimmodel”. In het eigen regiemodel heeft de bedrijfsarts de rol van adviseur en coach. Dit betekent dat hij op basis van een gerichte adviesvraag van de werkgever of van de werknemer, adviezen geeft over inzetbaarheid en arbeidsmogelijkheden. Onze visie is dat duurzame resultaten in verzuimmanagement en inzetbaarheid worden bereikt door samenwerking, waarbij alle betrokken partijen vanuit hun eigen kader en verantwoordelijkheid, hun steentje bijdragen aan de gezamenlijke doelen: “Vitaliteit & Duurzame inzetbaarheid” , en “Schadelastbeheersing”.

WvP Service

Bedrijfsarts Emmen biedt extra Wet Verbetering Poortwachter ondersteuning aan opdrachtgevers die dit wensen. Met onze WvP service zorgen wij voor tijdige signaleringen en tips in het kader van adequate verzuimbegeleiding. Het eigen regie model blijft hierbij gewaarborgd, werkgever en werknemer nemen zelf de te zetten stappen in het kader van Wet Verbetering Poortwachter.

Coaching Thuiswerk

Toename onder werkend Nederland door Thuiswerken: Sinds maart / april dit jaar heeft het verplicht thuiswerken zijn intrede gedaan. Dit heeft veel impact gehad op werkend Nederland. In positieve zin omdat er minder files zijn, er inventieve oplossingen zijn gevonden om effectief met elkaar te werken en het is mogelijk om bijv. een was tussendoor […]

Casemanagement

Wet Verbetering Poortwachter vraagt inspanning van werkgever, werknemer en arbodienst. Om dit proces te begeleiden zetten wij onze geregistreerde casemanagers in. Zij hebben alle kennis en kunde in huis omtrent verzuimbegeleiding en de benodigde re-integratieactiviteiten. Onze casemanager zijn derhalve in staat om het proces te bewaken en te coördineren. Zij begeleiden zowel werkgever als werknemer […]

Medische keuringen

Bedrijfsarts Emmen voert rijbewijskeuringen uit voor beroepschauffeurs. Dit betekent dat wij het keuringsverslag invullen van het CBR voor groot rijbewijs en van Kiwa voor de taxipas. Voor meer informatie, tarieven of het plannen van een afspraak kunt u contact opnemen met ons medisch secretariaat (info@bedrijfsartsemmen.nl / 0591-635185). Bij medische keuringen dient u volgende mee te […]
Kosten
  • Wij leveren medische beroepskeuringen voor zowel taxi, bus als het groot rijbewijs. De prijs hiervan bedraagt €70,00 inclusief BTW.

    Per 1 oktober 2021 zal de prijs verhoogd worden naar € 80,00 inclusief BTW. 

Tijden
  • Op afspraak


Bedrijfsarts/arts met bedrijfsgeneeskundige ambities gezocht!