Casemanagement

Wet Verbetering Poortwachter vraagt inspanning van werkgever, werknemer en arbodienst. Om dit proces te begeleiden zetten wij onze geregistreerde casemanagers in. Zij hebben alle kennis en kunde in huis omtrent verzuimbegeleiding en de benodigde re-integratieactiviteiten. Onze casemanager zijn derhalve in staat om het proces te bewaken en te coördineren. Zij begeleiden zowel werkgever als werknemer integer, nauwkeurig en adequaat tijdens het re-integratieproces.

 

In de begeleiding zullen wij het “ziek zijn” en “verzuim” uit elkaar halen. Wij werken hierbij intensief samen met de leidinggevende op de werkvloer. Ziek zijn betekent niet altijd verzuim. En dus kijken wij samen met alle partijen naar de mogelijkheden in werk, in welke vorm dan ook.

De casemanagers van Bedrijfsarts Emmen zijn gespecialiseerd in coördinatie, procesbewaking en begeleiding tijdens verzuim. Voor een succesvol re-integratie traject is echter een goede samenwerking tussen werkgever en werknemer onontbeerlijk. Werkgever en werknemer kijken samen naar de mogelijkheden wat betreft terugkeer in passend werk en een geschikte werkinhoud. Wij zullen dan ook actief de samenwerking opzoeken.

 

Wvp Proof

Casemanagement Bedrijfsarts Emmen garandeert WvP Proof begeleiding voor nieuwe dossiers (tenzij expliciet in opdracht van werkgever wordt afgeweken van het gegeven advies). Deze garantie geldt dus voor medewerkers die binnen 2 weken na eerste ziektedag bij ons zijn aangemeld.

Wij vinden het belangrijk om de wensen en afspraken gezamenlijk af te stemmen bij start van een opdracht. Bedrijfsarts Emmen biedt maatwerk aan. WvP Proof service is onderdeel van deze afstemming evenals de invulling van verdere concrete werkafspraken en de verdere rolverdeling.