Coaching Thuiswerk

Toename onder werkend Nederland door Thuiswerken:

Sinds maart / april 2020 heeft het verplicht thuiswerken zijn intrede gedaan. Dit heeft destijds veel impact gehad op werkend Nederland. In positieve zin omdat er minder files zijn, er inventieve oplossingen zijn gevonden om effectief met elkaar te werken en het is mogelijk om bijv. een was tussendoor te draaien en een wandeling te maken met de hond in de pauzes.
Maar het thuiswerken kent ook een keerzijde. De balans tussen privé en zakelijk kan wat zoek raken, er kunnen spanningen thuis ontstaan omdat iedereen opeens thuis is en ook het verlies aan live contacten kan zorg dragen voor een gevoel van eenzaamheid. Het vasthouden van motivatie kan een probleem zijn of juist het tot in de late uurtjes blijven werken. Gevoelens van onmacht, stress, eenzaamheid en angst zijn veel voorkomende klachten.

Vitaal en Gezond thuiswerken met behulp van Bedrijfsarts Emmen: 

Om zorg te dragen dat men ook Vitaal en Gezond thuis aan het werk is, biedt Bedrijfsarts Emmen Thuiswerk Coaching aan. Dit is een kort traject gericht op het oplossen van de ervaren knelpunten van de medewerker. Wij geven praktische tips, bieden een luisterend oor en geven gerichte instrumenten om met deze nieuwe manier van werken om te leren gaan. Omdat wij kwaliteit bieden, zal onze BIG geregistreerde GZ psycholoog deze coaching op zich nemen, ondersteund door onze Praktijkondersteuners.

Hoe gaat het in zijn werk:
Wat we bieden
1. Thuiswerkcoaching (op dit moment telefonisch of via Teams) aan medewerkers door onze BIG geregistreerde GZ psycholoog óf/en onze daarvoor opgeleide Praktijkondersteuner onder supervisie van GZ psycholoog.

Werkwijze
1. De werkgever geeft aan ons door welke medewerker gecontacteerd moet worden, met naam en telefoonnummer.
2. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op met de medewerker via het gecommuniceerde telefoonnummer.
3. In het eerste gesprek (intake) komt naar voren waar de knelpunten zitten en worden er meteen gerichte adviezen gegeven / instrumenten gegeven.
4. Soms is het nodig om meerdere contactmomenten te hebben om knelpunten op te lossen. In dat geval zal er meteen een vervolgafspraak gepland worden.

Resultaat
1. De medewerker is in staat om de knelpunten in de thuissituatie op te lossen en zal minder stress ervaren met betrekking tot de belasting werk / privé of andere problemen c.q. vraagstukken. Dit heeft een positief effect op de gehele interne organisatie, de ervaren werkdruk en de onderlinge samenwerking. Tevens draagt deze vorm van coaching bij aan het preventieve beleid ten aanzien van verzuim.

Voor meer informatie over aanmelden, tarieven, mogelijkheden: neem contact op met ons medisch secretariaat via 0591-635185 of info@bedrijfsartsemmen.nl