Medische keuringen beroepschauffeurs

Bedrijfsarts Emmen voert rijbewijskeuringen uit voor beroepschauffeurs. Dit betekent dat wij het keuringsverslag invullen van het CBR voor groot rijbewijs en van Kiwa voor de taxipas.

Voor meer informatie, tarieven of het plannen van een afspraak kunt u contact opnemen met ons medisch secretariaat (info@bedrijfsartsemmen.nl / 0591-635185).

Bij medische keuringen dient u volgende mee te nemen:

  • Het keuringsformulier inclusief eventuele bijlages. Zonder dit formulier kunnen wij niet keuren. Het formulier is op te vragen bij het CBR https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-situatie/gezondheidsverklaring-groot-rijbewijs-1.htm of bij Kiwa https://www.kiwaregister.nl/boordcomputer_taxi/chauffeurskaart.
  • Het CBR geeft een ZD-code voor het online invullen van het keuringsverslag op Zorgdomein. Deze code staat de brief van het CBR (in de meeste gevallen onder aan de eerste pagina van het begeleidend schrijven).
  • Goed afgesloten potje urine (midstream, even kort uitplassen, dan pas opvangen, 2 vingers hoog urine is voldoende). In verband met de huidige Coronamaatregelen, is helaas het toilet bij Bedrijfsarts Emmen afgesloten.
  • Geldig identiteitsbewijs
  • Indien van toepassing: medicijnenlijst, lijst van aandoeningen/ziektes, ook als ze al behandeld worden, lijst van namen van uw behandelaars, recente medische informatie van uw medisch specialist.
  • Indien van toepassing uw bril op, en contactlenzen uit

Voor een goede en efficiënte afhandeling is het wenselijk dat u bovengenoemde zaken meegenomen heeft naar de afspraak. Het zou kunnen zijn dat wij anders de keuring niet uit kunnen voeren.