Verzuim in eigen regie

In het eigen regie model heeft de werkgever een regisserende en coördinerende rol. Bedrijfsarts Emmen ondersteunt de werkgever/werknemer en neemt een adviserende rol in. Naast een actieve rol van de werkgever heeft ook de werknemer een veel invloed op hoe het verzuim verloopt. Het betekent in de praktijk dat zij beiden het onderwerp “Vitaliteit & Duurzame inzetbaarheid” regelmatig evalueren in de gebruikelijke werksituatie. Bedrijfsarts Emmen gaat er vanuit dat werkgever en werknemer zich er samen bewust van zijn dat ze verzuimgedrag zelf deels kunnen sturen. Het initiatief ligt bij het “eigen regie” model dus bij hen. Onze visie is dat een vitale medewerker een blije medewerker is, wat betekent dat een medewerker op de juiste plek op het juiste moment zit.

Werkwijze:

In het eigen regiemodel heeft de bedrijfsarts de rol van adviseur en coach. Dit betekent dat hij op basis van een gerichte adviesvraag van de werkgever of van de werknemer, adviezen geeft over inzetbaarheid en arbeidsmogelijkheden. De leidinggevende heeft een signalerende en regisserende functie, naast de medewerker zelf. Hij/zij signaleert wanneer er behoefte is aan een spreekuur en voorziet Bedrijfsarts Emmen van een gerichte vraagstelling. Bedrijfsarts Emmen geeft vervolgens bruikbare adviezen waarmee leidinggevende en medewerker samen afspraken maken over het vormgeven van de re-integratie in de praktijk. Bij (complexe) vraagstukken of stagnatie in de re-integratie kan de werkgever te allen tijde Bedrijfsarts Emmen raadplegen voor advies of coaching.

Visie:

Onze visie is dat duurzame resultaten in verzuimmanagement en inzetbaarheid worden bereikt door samenwerking, waarbij alle betrokken partijen vanuit hun eigen kader en verantwoordelijkheid, hun steentje bijdragen aan de gezamenlijke doelen:

“Vitaliteit & Duurzame inzetbaarheid” , en “Schadelastbeheersing”.

Bedrijfsarts Emmen kijkt niet alleen naar het medische stuk in verzuim, maar in de breedte, waarbij wij met een helpende, analytische en kritische blik werkgever en werknemer ondersteunen in het verzuimproces. Typerend voor onze dienstverlening is kwaliteit, betrouwbaarheid en deskundigheid. Door de wijze waarop wij onze dienstverlening georganiseerd hebben kunnen wij flexibel en snel schakelen. Korte communicatielijnen, goede bereikbaarheid, heldere afspraken en nauwe samenwerking leiden tot duurzame resultaten in vitaliteits- en verzuimmanagement.