WvP Service

In het serieuze spel van arbeid, gezondheid en ziekte bestaan ook spelregels (wetten), met financiële gevolgen, zowel voor de werknemer als de werkgever. Dit vraagt een actieve inzet van zowel de werknemer als de werkgever. Bedrijfsarts Emmen heeft hierin de rol van adviesorgaan. Soms is echter extra ondersteuning wenselijk. Het is dan prettig om actief de kennis en expertise van Bedrijfsarts Emmen voor wat betreft Wet Verbetering Poortwachter ter beschikking te hebben. Met onze WvP service zorgen wij voor tijdige signaleringen en tips in het kader van adequate verzuimbegeleiding. Het eigen regie model blijft hierbij gewaarborgd, werkgever en werknemer nemen zelf de te zetten stappen in het kader van Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent dat de uitvoering bij de werkgever en werknemer blijft te liggen. Bedrijfsarts Emmen kijkt echter actief mee, signaleert tijdig de WvP momenten en is beschikbaar voor vragen hoe de te zetten stappen vorm te geven om te voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter.