WvP Service

In het serieuze spel van arbeid, gezondheid en ziekte bestaan ook spelregels. Dit spel heeft financiële gevolgen, zowel voor de werknemer als de werkgever. Dit vraagt dan ook van beide partijen een actieve inzet in het re-integratieproces. Bedrijfsarts Emmen heeft hierin de rol van adviesorgaan. Soms is echter extra ondersteuning wenselijk bij uitvoering van Wet Verbetering Poortwachter. Het is dan prettig om actief de kennis en expertise van Bedrijfsarts Emmen ter beschikking te hebben. Met onze WvP service zorgen wij voor tijdige signaleringen en tips in het kader van adequate verzuimbegeleiding. Het eigen regie model blijft hierbij gewaarborgd. Werkgever en werknemer nemen zelf de te zetten stappen in het kader van Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent dat de uitvoering bij de werkgever en werknemer blijft te liggen. Bedrijfsarts Emmen kijkt echter actief mee. Wij signaleren tijdig de WvP momenten en zijn beschikbaar voor vragen. Wij geven graag advies over hoe je als werkgever de juiste stappen zet om te voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Voor meer informatie over de Wet Verbetering Poortwachter zie tevens volgende link van de Rijksoverheid: Regels bij ziekte voor werkgevers en werknemers