Bedrijfsarts Emmen

Naar de bedrijfsarts. Wat kun je verwachten?

Een bezoek aan een arbo- of bedrijfsarts is voor sommige mensen best spannend. Wat kan ik verwachten, wie krijg ik te spreken en welke vragen krijg ik? We hebben de antwoorden op de veelgestelde vragen voor je op een rij gezet.

Met wie in gesprek?

En dan ben je ziek en kun je niet werken. Of je hebt vragen over je gezondheid of veiligheid op je werk en schat in dat ‘gewoon lekker werken’ lastiger gaat worden. Een gesprek met één van de professionals van Bedrijfsarts Emmen is dan een logische stap.

 • Praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB)
  Jouw eerste gesprek is altijd met de Praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) van Bedrijfsarts Emmen. De POB brengt snel en vakkundig jouw vraag en situatie in beeld en adviseert (altijd na overleg met de bedrijfsarts) over oplossingsrichtingen. Een POB is geen arts, maar weet wel alles van de wet- en regelgeving rondom verzuim. En van jouw rechten en plichten.
 • Arbo-arts
  Is jouw probleem complexer, bestaat er veel onduidelijkheid of is in jouw situatie meer expliciete medische kennis nodig? Dan ga je in gesprek met een arbo-arts van Bedrijfsarts Emmen. De arbo-arts is een basisarts met veel ervaring op het gebied van werken en gezondheid. Hij/zij heeft alleen (nog) niet de opleiding tot specialist gevolgd. Daarom werkt een arbo-arts altijd onder supervisie van een bedrijfsarts. Dat betekent dat ze samen overleggen en afstemmen om tot de beste (medische) begeleiding te komen.
 • Bedrijfsarts
  Een bedrijfsarts is een specialist met veel ervaring en opleiding op het gebied van werk en gezondheid. Hij/zij is opgenomen in het register van medisch specialisten. En mag daarom medische handelingen, adviezen en oordelen geven. Je gaat in gesprek met een bedrijfsarts van Bedrijfsarts Emmen als bijvoorbeeld blijkt dat jouw situatie dermate complex is dat de specifieke kennis van de bedrijfsarts nodig is.

De bedrijfsarts besteedt de meeste taken uit aan de arbo-arts of de POB. Maar de bedrijfsarts blijft altijd eindverantwoordelijk. Daarom heeft de bedrijfsarts elke dag overleg met de arbo-artsen en de POB-ers van Bedrijfsarts Emmen over lopende adviezen en situaties-

 

Eerste gesprek. Wat kan ik doen?

Het kan helpen je goed voor te bereiden op een eerste gesprek met Bedrijfsarts Emmen. Wat kun je doen?

 • Vragen voorbereiden
  Maak van tevoren een lijst met vragen die je wilt stellen tijdens je gesprek. Dit zorgt ervoor dat je alle informatie krijgt die je nodig hebt. Schrijf de antwoorden ook op. Dan kun je het altijd nog eens teruglezen.
 • Verzamelen en meenemen van belangrijke medische informatie
  Neem alle belangrijke medische informatie mee. Denk aan overzicht van medicijnen, medische rapporten, röntgenfoto’s, brief van huisarts of specialist of andere medische verslagen. Bedrijfsarts Emmen kan deze medische informatie met jouw goedkeuring ook zelf opvragen. Maar alles wat je direct zelf al kunt delen, kan bijdragen aan de snelheid van je eigen herstel en jouw re-integratie.
 • Iemand meenemen
  Als je het prettig vindt, neem dan iemand mee naar het gesprek. Dit kan bijvoorbeeld een familielid of vriend zijn, die je kan ondersteunen of helpen bij het onthouden van de informatie die je ontvangt.
 • Eerlijk en open zijn
  Wees eerlijk als er vragen worden gesteld over je gezondheid, privé- of werksituatie. Dit helpt ervoor te zorgen dat je de juiste adviezen krijgt.

Wat doen wij met jouw informatie?

Alles wat je ons vertelt is vertrouwelijk en valt onder de privacywet AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming). Wij delen geen medische informatie of privézaken met je werkgever. Gevoelige en medische gegevens slaan wij op in jouw medisch dossier, dat we bij Bedrijfsarts Emmen bijhouden. Dit dossier is beveiligd volgens de algemeen geldende wetgeving en beveiligingsnormen.

Bij een preventief spreekuur wordt er (in principe) geen terugkoppeling naar de werkgever gestuurd. Alleen als jij (als werknemer) het goed vindt, bepalen we in overleg met jou welke informatie er naar de werkgever gaat.

Bij een ziekteverzuimspreekuur zijn we wettelijke verplicht om informatie over het spreekuur te delen met de werkgever en de werknemer. Ook als een van beide partijen het daarmee niet eens is. In de terugkoppeling geven we de stand van zaken in termen van mogelijkheden en beperkingen voor het werk. Daarnaast geven we aan of er sprake is van alleen een medische oorzaak van het verzuim of dat er ook andere oorzaken een rol spelen. Zo mogelijk geven we een prognose van het herstel en de re-integratie en bespreken we kort de specifieke adviezen, die in het spreekuur aan de orde zijn geweest.