Bedrijfsarts Emmen

Werkplekonderzoek | advies en uitvoer

Een goede werkplek helpt bij het voorkomen of verhelpen van gezondheidsklachten. Het gaat dan niet alleen om goede bureaus en beeldschermen, maar ook om optimaal gebruik van machines, gereedschappen, vervoersmiddelen en hulpmiddelen. Een werkplekonderzoek brengt in beeld welke (fysieke en mentale) risico’s er zijn en welke verbeteringen in de werkomgeving gezondheidsproblemen kunnen voorkomen.

Een werkplekonderzoek is mogelijk op iedere werkplek. Of het nu een productieomgeving is of een kantoor. De specialisten van Bedrijfsarts Emmen kijken in het onderzoek naar verschillende aspecten. Denk aan de fysieke belasting, de ergonomie van de werkplekinrichting, de omgevingsfactoren (klimaat, verlichting, geluid en trillingen) en de veiligheid.

Na het onderzoek schrijven we een rapport met aanbeveling voor eventuele aanpassingen, aanschaf van (ergonomische) hulpmiddelen of inzet van training en instructies. Natuurlijk adviseren en helpen we bij de uitvoer van het advies. Het uiteindelijke doel van een werkplekonderzoek is om gewoon lekker te kunnen blijven werken.