Bedrijfsarts Emmen

Preventief spreekuur | advies en uitvoer

Heeft een medewerker vragen over zijn gezondheid in relatie tot het werk? Dan moet een werkgever volgens de Arbowet regelen dat de medewerker een bedrijfsarts kan bezoeken. Dat gebeurt meestal met een preventief spreekuur, ook wel arbeidsomstandighedenspreekuur of open spreekuur.

In het preventief spreekuur worden werkgerelateerde problemen besproken, zoals dreigend verzuim en gezondheidsklachten die te maken hebben met of invloed kunnen hebben op de uitvoering van het werk. Werkgever en werknemer kunnen samen een preventief spreekuur aanvragen. Een medewerker kan het spreekuur ook zelf aanvragen, zonder de werkgever op de hoogte te stellen. De werkgever ontvangt alleen een terugkoppeling van zo’n preventief spreekuur als de werknemer daar expliciet toestemming voor geeft.

Onafhankelijk advies

Bedrijfsarts Emmen helpt bij het organiseren en uitvoeren van het preventief spreekuur. We geven onafhankelijk advies en handvaten voor oplossingen. Ook geven we tips over hoe medewerkers actief te informeren over het preventief spreekuur. Dit is namelijk verplicht vanuit de Arbowet. Het preventief gesprek kan plaatsvinden bij Bedrijfsarts Emmen of op de werklocatie zelf.