Bedrijfsarts Emmen

Casemanagement | ondersteuning Wet Verbetering Poortwachter

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. De uitvoering van deze wet is een verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. Zij moeten samen zorgen voor heldere afspraken over re-integratie. Vaak komen ze daar samen goed uit. Maar soms is aanvullend advies, meekijken in het stappenplan van de wet en extra kennis en expertise wenselijk. De casemanagers van Bedrijfsarts Emmen ondersteunen werkgevers bij dit proces.

De casemanagers geven tips over een goede verzuimbegeleiding, bewaken het tijdspad van het stappenplan van de wet, adviseren over financiële gevolgen en begeleiden tijdens het verzuim. Dit doen ze voor werkgever én werknemer. Voor een succesvol re-integratie traject is een goede samenwerking tussen werkgever en werknemer onmisbaar. Onze casemanagers zoeken dan ook actief de samenwerking op met beide partijen.

We vinden het belangrijk om bij de start van de werkzaamheden de wensen en afspraken samen af te stemmen. We zorgen voor plannen, advies en begeleiding op maat, maar altijd passend binnen het verzuimprotocol van het bedrijf. Op deze manier passen onze adviezen het beste.