Bedrijfsarts Emmen

Wij krijgen regelmatig vragen over hoe om te gaan met werknemers die de diagnose kanker krijgen. En wat zijn nu eigenlijk de ‘regels’? Wat mag er wettelijk wel en wat eigenlijk niet?

Met deze thema bijeenkomst hopen wij wat meer inzicht en/of handvatten te geven.

Het volgende zal o.a. aan bod komen:

  • Cijfers en trends
  • Fasen in ziekteproces en terugkeren naar werk
  • Wet- en regelgeving
  • Belemmerende factoren bij re-integratie
  • Aandacht bij vermoeidheid en cognitieve problemen

Wij hopen dat jullie naar huis gaan met:

  • Informatie over re-integratie en werkhervatting bij kanker.
  • Inzicht en bewustwording in ziektefasen en re-integratie (ook door casuïstiek te bespreken)
  • Wat is uw eigen rol
  • Praktische tips

Het zou fijn zijn om zoveel mogelijk vragen van jullie zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Daarom ontvangen wij graag vooraf aan de themamiddag de vragen die jullie bezig houden.

Deze kunnen worden aangegeven op het aanmeldformulier. We nemen deze dan mee in onze voorbereiding en zo kunnen we er een interactieve middag van maken.

De kosten voor deze bijeenkomst zijn 20 euro (excl. btw) per persoon. Deze kunnen bij de online aanmelding per IDEAL worden voldaan.

Wij kijken er nu al naar uit!

Graag tot dan.

Hartelijke groet,
Team Bedrijfsarts Emmen